Project Description

De kleur van armoede. Armoede bij personen van buitenlandse herkomst

Nathalie Perrin

avec Van Robaeys, B., Vranken, J. & Martiniello, M.
Acco, Leuven, 2007.

Personen van buitenlandse herkomst zijn achtergesteld op belangrijke domeinen zoals tewerkstelling, onderwijs en huisvesting. Betekent dit dat zij ook met een hoger armoederisico worden geconfronteerd?In dit boek gaan de auteurs na of er sprake is van een ongelijke spreiding van het armoederisico volgens herkomst en hoe die er uitziet in België. Vooral personen van Marokkaanse of Turkse herkomst blijken een zeer groot armoederisico te hebben: ongeveer de helft van hen is inkomensarm. Maar wat schuilt achter die cijfers? Meer inzicht in de specificiteit én gemeenschappelijkheid van armoedeprocessen en -situaties bij personen van Belgische herkomst en van buitenlandse herkomst is noodzakelijk. Dit boek biedt een eerste zicht op de ervaringen van arme personen van buitenlandse herkomst in België. ‘De kleur van armoede’ biedt nieuwe informatie met een meerwaarde voor praktijkwerkers, politici, onderzoekers, studenten en alle andere geïnteresseerde burgers.
 

Immigration et intégration en Belgique francophone.

38M.Martiniello, A.Rea, F.Dassetto (Eds.)

Etat des savoirs, Academia Bruylant, Intellectionn n°4, Louvain-La-Neuve (2007), 590p.