Virkningen af ​​den animalske produktion er i stigende grad peget på problemet med den globale opvarmning. Faktisk husdyrsektoren er en betydelig kilde til udledning af drivhusgasser (GHG), som primært af metan (CH4).

Projektet “Life Dairyclim” finansieret af Europa, begyndte den 1. oktober 2015 og vil fortsætte i fire år. Dens formål er at reducere emissioner af metan ved at optimere kost af malkekøer og reducere kulstoffodspor mælk produceret af værdsættelse græs. Det er opbygget omkring to akser:

  • Udviklingen i stalden af ​​fødevarer strategier, der fører til en reduktion af metanudslip og tilpasse dem græsning periode.
  • Kvantificeringen af ​​de økonomiske og miljømæssige konsekvenser af græsning er genstand for den anden del af projektet.

Flere partnere samarbejder om dette projekt med universitetet i Liège, der er koordinator:

  • med Dumoulin industriel partner,
  • Aarhus Universitet (Danmark)
  • sammenslutningen af ​​opdrættere Luxembourg (convis)
  • CRAw af ​​Gembloux.