Het is nu welbekend dat het toxine dat verantwoordelijk is voor atypische myopathie zich bevindt in de zaden van sommige esdoorns, voornamelijk Acer pseudoplatanus (= esdoorn) (http://labos.ulg.ac.be/myopathie-atypique/ziekte/). Voor de lente vergiftiging merken we op dat de kieming (zie foto), die met de huidige temperatuur nu aangroeien zijn, ook het toxine bevat. Het is dus belangrijk dat de paarden niet de kiemingzaden opeten.
Voor dat de paarden in de weien lopen, is het belangrijk de aanwezigheid te checken. Jullie kunnen de kiemingzaden vernietigen via het gebruik van een naaimachine of de zaden verbranden.

Door ervaringen weten we wel dat na een groot aantal van gevallen gedurende de herfst, zijn de risico’s, de volgende lente, verhoogd. Helaas, voor de lente 2015, hebben we al de eersten gevallen geregistreerd.