Deze laatsten dagen heeft het aantal gevallen van atypische myopathie verhoogd.  Zou U zo vriendelijk willen zijn de onderstaande berichtgeving via bijvoorbeeld Facebook onder Uw kennisenkring te verspreiden?

En nodigt U vooral al Uw contacten uit de hippische wereld uit zich in te schrijven voor ontvangst van waarschuwingsberichten via de officiële door wetenschappers van de Universiteit van Luik onderhouden website:

http://www.myopathie-atypique.be

Mocht een geval bij U bekend zijn, bij voorbaat HARTELIJK DANK voor het declareren van de casus via

– eigenaren : http://labos.ulg.ac.be/myopathie-atypique/nl/meld-een-klinisch-geval/

– dierenartsen : http://labos.ulg.ac.be/myopathie-atypique/nl/meld-een-klinisch-geval-dierenarts/

HERFST 2016 – Sedert 23 december 2016 zijn er 212 gevallen gemeld aan de Faculteit Diergeneeskunde van Luik en RESPE (=Frans epidemiosurveillance netwerk) met een diagnose van atypische myopathie. De gemelde gevallen komen uit België (43 gevallen) and Frankrijk (143 gevallen) and Groot-Brittannië (5 gevallen), Zwitserland (6 gevallen), Nederland (1 geval), and Duitsland (14 gevallen).

De typische weersomstandigheden van de herfst kunnen binnenkort weer worden verwacht en dit kan leiden tot nieuwe gevallen van atypische myopathie. Inmiddels is bekend dat het toxine dat verantwoordelijk is voor atypische myopathie zich bevindt in de zaden van sommige esdoorns, voornamelijk Acer pseudoplatanus (= esdoorn). Het is dus belangrijk om te vermijden dat de paarden deze zaden opeten. Met de huidige temperatuursveranderingen zullen de zaden van de bomen gaan vallen en is er dus een verhoogd risico van vergiftiging. Het is aangeraden om waar mogelijk de toegang tot weides met deze esdoorns te beperken. Via onderstaande link vindt u (franstalige) informatie over atypische myopathie:

http://www.farah.ulg.ac.be/cms/c_28271/fr/myopathie-atypique-chevaux-en-danger-de-mort