WINTER 2017 – Sedert 27 januari 2017 zijn er 266 gevallen gemeld aan de Faculteit Diergeneeskunde van Luik en RESPE (=Frans epidemiosurveillance netwerk) met een diagnose van atypische myopathie. De gemelde gevallen komen uit België (49 gevallen), Frankrijk (171 gevallen), Groot-Brittannië (9 gevallen), Zwitserland (9 gevallen), Nederland (1 geval), Ierland (1 geval), Tsjechische Republiek (2 gevallen) and Duitsland (20 gevallen).

 

De typische weersomstandigheden van de herfst kunnen binnenkort weer worden verwacht en dit kan leiden tot nieuwe gevallen van atypische myopathie. Inmiddels is bekend dat het toxine dat verantwoordelijk is voor atypische myopathie zich bevindt in de zaden van sommige esdoorns, voornamelijk Acer pseudoplatanus (= esdoorn). Het is dus belangrijk om te vermijden dat de paarden deze zaden opeten. Met de huidige temperatuursveranderingen zullen de zaden van de bomen gaan vallen en is er dus een verhoogd risico van vergiftiging. Het is aangeraden om waar mogelijk de toegang tot weides met deze esdoorns te beperken. Via onderstaande link vindt u (franstalige) informatie over atypische myopathie:

http://www.farah.ulg.ac.be/cms/c_28271/fr/myopathie-atypique-chevaux-en-danger-de-mort

Mocht een geval bij U bekend zijn, bij voorbaat HARTELIJK DANK voor het declareren van de casus via

– eigenaren : http://labos.ulg.ac.be/myopathie-atypique/nl/meld-een-klinisch-geval/

– dierenartsen : http://labos.ulg.ac.be/myopathie-atypique/nl/meld-een-klinisch-geval-dierenarts/

Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Share on LinkedInEmail to someonePrint this page