De lente gevallen van atypische myopathie zijn er!

Het toxine dat verantwoordelijk is voor atypische myopathie aanwezig is in de zaadkiem van Acer pseudoplatanus (= esdoorn)

Het is dus uitermate belangrijk dat de paardachtigen (paarden, ezels, zebra’s, …) deze niet opeten. Voordat de paarden de wei opgaan, is het belangrijk de wei te controleren op aanwezigheid van de zaadkiemen. Indien dit het geval is, kunt u de kiemende zaden vernietigen door ze te maaien of te verbranden.

En nodigt U vooral al Uw contacten uit de hippische wereld uit zich in te schrijven voor ontvangst van waarschuwingsberichten via de officiële door wetenschappers van de Universiteit van Luik onderhouden website:

http://www.myopathie-atypique.be

Mocht een geval bij U bekend zijn, bij voorbaat HARTELIJK DANK voor het declareren van de casus via

– eigenaren : http://labos.ulg.ac.be/myopathie-atypique/nl/meld-een-klinisch-geval/

– dierenartsen : http://labos.ulg.ac.be/myopathie-atypique/nl/meld-een-klinisch-geval-dierenarts/

LENTE 2017Sedert 28 april 2017 zijn er 144 gevallen gemeld aan de Faculteit Diergeneeskunde van Luik en RESPE (=Frans epidemiosurveillance netwerk) met een diagnose van atypische myopathie. De gemelde gevallen komen uit België (18 gevallen), Frankrijk (93 gevallen) ), Groot-Brittannië (9 gevallen), Nederland (2 gevallen), Ierland (2 gevallen), Tsjechië (12 gevallen), Zwitserland (1 geval) and Duitsland (7 gevallen).