flag-belgium-hand-female-s-53563895

 

We bedanken alle stichtingen die ons hun vertrouwen hebben gegeven, en de tijd genomen om op de vragenlijst te antwoorden !

 

Sinds de start van 2015 voeren we een uitgebreide bevraging over stichtingen in België, in het kader van ons onderzoek naar het deugdelijk bestuur en de strategie van stichtingen.

We hebben eerst een overzicht opgesteld van alle Belgische stichtingen met een doelstelling van algemeen belang, op basis van de lijst van publieke stichtingen (verkregen via het Ministerie van Justitie) en op basis van de lijst met private stichtingen (verkregen via de Kruispuntbank voor Ondernemingen). Daarna – in mei en juni – zijn meer dan 1000 Belgische stichtingen aangeschreven, met de vraag om te antwoorden op een on-line vragenlijst, beschikbaar in het Frans en Nederlands.

Het doel van de bevraging was enerzijds om algemene gegevens te verzamelen over de stichtingen in België (administratief / organisatie / doelstellingen / …), en anderzijds om een diepgaand inzicht te krijgen in het profiel van hun oprichters, de manier waarop doelstellingen vertaald worden in concrete acties, en in hoe het bestuur van de stichting georganiseerd is.

Deze vragenlijst vormt een essentiële stap in ons onderzoek naar het deugdelijk bestuur en de strategie van stichtingen.

Met 227 antwoorden – een responsgraad van bijna 25% – beschikken we nu over kwalitatieve en respresentatieve gegevens.

De verzamelde gegevens zijn onuitgegeven vanuit twee perspectieven. Eerst en vooral omdat ze informatie van zowel publieke als private stichtingen met een doelstelling van algemeen belang aan elkaar koppelt. Ten tweede omdat ze toelaten verder te gaan dan een louter beschrijvende analyse van de sector, om tot een dieper inzicht in de praktische werking van Belgische stichtingen te komen.

Nog even geduld ! De gegevens worden momenteel onderzocht, en we nodigen u zeker uit voor de officiële presentatie van de resultaten in de lente van 2016.

stichtingen belgieIn afwachting van de volledige resultaten van het onderzoek kan u reeds het Panorama “Stichtingen in België” raadplegen, dat in 2014 in samenwerking met het Belgisch Netwerk van Stichtingen gepubliceerd werd.