Op deze vraag hebben de partners van het Europese project ‘EUFORI’ proberen antwoorden, via een onderzoek in alle EU lidstaten dat gegevens ingezameld heeft over de eigenschappen en activiteiten van stichtingen die onderzoek en innovatie ondersteunen. Het ‘Center for Philanthropic Studies’ van de Vrije Universiteit Amsterdam heeft het project gecoördineerd.

eufori belgium

 

In samenwerking met het onderzoekscentrum ‘HIVA’ van de KUL hebben we deelgenomen aan het Belgische luik van dit ambitieuze project. Het ‘country report’ van België kan u hier opvragen.

 

 

Het rapport met de vergelijkende analyse van de gegevens uit de verschillende EU lidstaten is eveneens beschikbaar.

Capture d’écran 2015-10-08 à 16.46.38Het toont de belangrijke rol die EU-gebaseerde stichtingen spelen aan, met een (lage en onvolledige) budgetinschatting van 5 miljard Euro voor onderzoek en innovatie. Een belangrijk bedrag, dat bovendien zeker een onderschatting is. En een bedrag dat des te belangrijker is, omdat de stichtingen in Europa hun middelen lijken te concentreren op nieuwe domeinen of domeinen die weinig publieke steun genieten. Het rapport toont ook het versplinterde speelveld aan van de stichtingen die onderzoek en innovatie steunen, met zeer grote verschillen van één lidstaat tot de andere, nog versterkt door de grote lacunes die bestaan met betrekking tot de beschikbare gegevens over stichtingen (en met name in België). Het rapport onderstreept ook het kwetsbare financiële karakter van stichtingen in sommige lidstaten, gegeven de politiek-economische context per land. Een ander interessant element van dit rapport is dat ze de premisses van internationale samenwerking tussen EU stichtingen blootlegt, iets wat de auteurs ten zeerste aanbevelen.

Alle bovenstaande informatie, het volledige rapport en ook de rapporten per EU lidstaat kunnen opgevraagd worden via de site www.euforistudy.eu.