Filantropische stichtingen zijn in België meer en meer zichtbaar in de media en actief in het publieke debat. In een context waar de maatschappelijke noden elke dag lijken toe te nemen, groeit ook de waaier van domeinen waar stichtingen een rol spelen. De Belgische stichtingen verrijken en vernieuwen hun activiteiten, en verhogen hun efficiëntie om een zo groot mogelijke impact te bereiken. Vanuit dat perspectief zijn ze ook geneigd om nauwer samen te werken met andere filantropische organisaties of om een verbindingsrol te vervullen met zowel publieke als private spelers.

De Belgische stichtingen worden overigens almaar talrijker. Sinds de inwerkingtreding van de wet van 2002 die de notie van wat een stichting is verduidelijkte en ook het statuut van de private stichting bepaalde, kent de sector een forse groei. Waar België in 2002 nog 298 stichtingen ‘van openbaar nut’ kende, tellen we einde 2015 een totaal van 1.751 stichtingen, waarvan 573 van openbaar nut en 1.178 private stichtingen. Ondanks de sterke groei blijft de sector van Belgische stichtingen en het werk dat zij verrichten in grote mate onbekend bij het brede publiek.

 

Om deze lacune aan te vullen hebben we een diepgaand onderzoek over de Belgische stichtingen uitgevoerd, gebaseerd op de ontwikkeling van de eerste volledige databank over Belgische stichtingen. In het eerste deel van deze publicatie stellen wij een overzicht van de sector, met preciese gegevens over de types stichtingen en hun aantallen, groei, geografische verdeling, activiteitsdomeinen etc.

 

Het tweede deel van deze publicatie geeft een overzicht van de resultaten van de eerste grondige bevraging over de stichtingen met een doelstelling van algemeen belang : enerzijds de stichtingen van openbaar nut en anderzijds de private stichtingen die een doelstelling van algemeen belang hebben. Per december 2014 werden zo 1.227 stichtingen geteld. Hiervan heeft ongeveer 20% ons in vertrouwen genomen, en geantwoord op een gedetailleerde vragenlijst, met volgende thema’s :

  • Wie zijn de Belgische stichters ?
  • Wat waren de oorspronkelijke redenen om een stichting op te richten ?
  • Hoe werken de stichtingen ? Met welke middelen ?
  • Hoe kiezen ze hun activiteiten en begunstigden ?
  • Hoe is het beheer van de stichtingen georganiseerd (goed bestuur / governance) ?
  • Wat zijn de uitdagingen voor de toekomst wat betreft de sector ?

De rijke gegevens in deze publicatie helpen om een nieuw beeld van de Belgische stichtingen en hun activiteiten te vormen.