De Leerstoel Baillet Latour, opgericht in 2012, is ontstaan uit een samenwerking tussen het Fonds Baillet Latour en het Centrum voor Sociale Economie van de HEC Luik.

De Leerstoel heeft als doel om onderwijsactiviteiten te ontwikkelen en onderzoek uit te voeren rond filantropie. Hij biedt verschillende opleidingen aan over het onderwerp binnen het kader van de Universiteit van Luik.

Via zijn onderzoeksactiviteiten is de Leerstoel erop gericht om filantropie in België beter te begrijpen, en ook bekender te maken. Daarnaast plaats hij de Belgische werkmethoden in perspectief ten opzichte van die in andere Europese landen, en van die vanuit de Angelsaksiche filantropische tradities.

De Leerstoel tracht eveneens de rol van filantropie te verduidelijken voor wat betreft de financiering en ondersteuning van verenigingen en sociale ondernemingen, en om een debat aan te wakkeren rond de uitdagingen die hiermee gepaard gaan.

Deze vragen zijn in het bijzonder van belang in de huidige context waarin filantropische werkmethodes vernieuwd worden, met een versterkt engagement van de filantropen zelf en de expliciete zoektocht naar het bereiken van een sociale impact. Tot slot wil de Leerstoel een thematische en methodologische expertise ter beschikking stellen, om nieuwe filantropische werkmethoden uit te proberen en uit te rollen.

Om zijn ambitieuze missie te realiseren onderhoudt de Leerstoel meerdere partnerschappen, die toelaten om de verschillende werkgebieden alle aandacht, ondersteuning en uitstraling te geven om een impact op brede schaal te bewerkstelligen.